.NET

.NET

 

Nhóm R&D dành riêng cho Microsoft .NET của Higgsp chịu trách nhiệm nghiên cứu về các phiên bản phần mềm mới nhất, thử nghiệm công nghệ mới và chia sẻ kiến ​​thức với phần còn lại của nhóm. Nhóm phát triển dành riêng cho Microsoft .NET tận hưởng sự hỗ trợ đầy đủ của Microsoft thông qua chương trình đối tác năng động của chúng tôi.

 

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

  • Phát triển phần mềm Agile

  • Sự phát triển của nhóm

  • Tích hợp liên tục bằng Microsoft Team Foundation Server (TFS)

  • Đơn vị kiểm tra: MSUnit, NUnit

  • Phát triển Driven Model

  • Mô hình UML.

 

Công cụ .NET và các công nghệ liên quan

  • Các khuôn mẫu ứng dụng Web: Các mẫu web Asp.net, MVC, WCF, Silverlight, WebMatrix

  • Môi trường phát triển tích hợp (IDE): Visual Studio 2010, 2012, SharpDevelop, Expression Studio

  • Tích hợp liên tục (CI): Jenkins, TFS 2010

  • Quản lý code (version control): TFS 2010, 2012, GIT, Mercurial, SVN


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke