Lĩnh vực hoạt động

Thương mại điện tử - Bán lẻ

Các hệ thống B2C, C2C

Các ứng dụng di động

Tích hợp hệ thống bên thứ 3

Tích hợp các hệ thống nội bộ

Phân tích, thống kê

Tiếp thị - Bán hàng

Giải pháp tiếp thị online

Thu thập dữ liệu đa nguồn

Quản lý thông tin khách hàng

Tiếp thị liên kết

Phân tích, xử lý dữ liệu lớn

Dịch vụ cung ứng và hậu cần

Quản lý vận tải hàng hóa

Quản lý kho bãi

Quản lý chuỗi cung ứng

Định tuyến đường đi

Kết nối vận tải đa quốc gia

Tài chính và bảo hiểm

Chuyển đổi, nâng cấp hệ thống

Tích hợp và phát triển

Xây dựng ứng dụng đầu cuối

Giải pháp nội bộ

Công cụ chuyên biệt


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke