KINH NGHIỆM

Với nhiều dự án đã được nghiệm thu thành công, Higgsup tự tin về những kiến thức chuyên ngành mà đã được trải nghiệm cũng như phương pháp để tiếp cận các lĩnh vực mới để đưa ra những giải pháp công nghệ hiệu quả, phù hợp.

Thong ke