Kiểm thử và quản lý chất lượng

TỔNG QUAN

Kiểm thử và quản lý chất lượng là một quy trình tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển phầm mềm. Quy trình này bao gồm phân tích các thành phần của phần mềm để dò tìm sự khác biệt giữa phần  thực tế đang tồn tại và những điều kiện được yêu cầu.

Quy trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng sẽ làm rõ và chi tiết yêu cầu cũng như gắn kết chúng thành một tổng thể. Qua các giai đoạn kiểm thử lặp lại nhiều lần được tính toán và xây dựng chi tiết dựa trên đặc tả cũng như yêu cầu của sản phẩm, phần mềm được tạo ra chắc chắn sẽ đạt được chất lượng và hiệu quả sử dụng tốt nhất.

CÁCH TIẾP CẬN

Kiểm thử chức năng: Tập trung vào việc kiểm tra các ứng dụng dựa trên thông số kỹ thuật đã xác định trước và đáp ứng được kỳ vọng của người dùng về tính năng hay chưa. Cùng với đó, quá trình kiểm thử này sẽ xuyên suốt trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời phát triển sản phẩm, đáp ứng sự thay đổi về yêu cầu và mục tiêu cụ thể.

Kiểm thử hiệu suất: Là một phương pháp hỗ trợ việc đánh giá hiệu suất của các thành phần trong một hệ thống cụ thể. Kiểm tra hiệu suất là một thuật ngữ phổ quát bao gồm kiểm tra lưu lượng, độ chịu tải, tính mở rộng, độ tin cậy... Higgsup cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để kiểm tra hiệu năng, từ phát hiện và phân tích đến đưa ra giải pháp khắc phục và nâng cấp tốt nhất cho hệ thống.

  • Phân tích kiến trúc hệ thống và đưa ra phương pháp, cách thức để kiểm tra.
  • Đưa ra những đặc tả và xây dựng hệ thống điểm để đánh giá mức độ hoạt động của hệ thống.
  • Thực hiện việc kiểm tra hiệu suất dựa trên những chiến lược được xây dựng ban đầu.
  • Tổng hợp kết quả kiểm thử và đưa ra báo cáo chi tiết cũng như cách thức nâng cấp của hệ thống.
  • Thực hiện việc kiểm tra lại sau khi nâng cấp hệ thống.
  • Tái kiểm tra định kỳ để phát hiện những lỗi phát sinh có thể xảy ra.

Kiểm thử tự độnglà một phương pháp tuyệt vời để đảm bảo rằng các phiên bản sản phẩm mới không phá vỡ chức năng hiện tại hoặc phát sinh các lỗi mới. So với kiểm thử thủ công, tự động hóa cung cấp nhiều lợi ích, có thể cắt giảm chi phí, giảm thời gian ra thị trường, tối ưu hóa luồng công việc phát triển và cải thiện đáng kể chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Mô hình kiểm thử tự động:

  • Kiểm thử chức năng.
  • Kiểm thử liên kết.
  • Kiểm thử hệ thống trực tuyến.
  • Kiểm thử trên nhiều nền tảng khác nhau.

Lợi ích:

Thời gian kiểm thử nhanh: Giúp giảm thời gian đẩy các phiên bản của phần mềm ra thị trường so với các phương pháp kiểm thử thủ công. Những kịch bản và những bài kiểm tra có thể chạy song song trên nhiều thiết bị, nền tảng hoặc trình duyệt một cách đồng thời.

Giảm chi phí: Các bài kiểm tra tự động có thể chạy ngay lập tức trước khi một đoạn mã được chuyển thành mã chính thức của phần mềm. Thay vì việc tốn chi phí nhân công  cho việc kiểm tra lại khi hệ thống nâng cấp hoặc cập nhập, mọi công đoạn đều được chạy tự động với sự đảm bảo cao nhất.

Báo cáo thống kê chi tiết: Quá trình kiểm thử luôn được tự động lưu trữ lại.


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke