Javascript

PHÁT TRIỂN JAVASCRIPT

 

Tổng quan:

Trước đây Javascript cùng với HTML, CSS chủ yếu được sử dụng cho mục đích xây dựng phần FrontEnd của 1 ứng dụng web trên trình duyệt.

Hiện tại Javascript ở khắp mọi nơi: từ sử dụng cho lập trình các ứng dụng desktop, ứng dụng web, ứng dụng mobile, game hoặc ứng dụng trên các thiết bị nhúng.

Thay vì chỉ lập trình cho phần FrontEnd, giờ đây Javascript còn được sử dụng để phát triển phần backend.

 

Kinh nghiệm Higgsup:

Chúng tôi có đội ngũ lập trình viên có nhiều kinh nghiệm làm việc với Javascript,cũng như các thư viện, framework Javascript: từ thời kỳ bắt đầu phổ biến khái niệm Ajax (2005), giai đoạn bùng nổ của EXT, YUI(2006),

Jquery, Backbone.js, sự ra đời của Coffeescript(2010), một loạt công nghệ cho phát triển ứng dụng hybrid, mobile như SenchaTouch, PhoneGap, Apache Cordova, Ionic.. xây dựng ứng dụng server-side với Node.js

 

Các công nghệ Javascript phổ biến:

- Ứng dụng desktop: NW.js , Electron

- Ứng dụng web: YUI, EXT, Jquery, Backbone.js, AngularJS, ReactJS, Vue.js, Ember.js, Aurelia

- Ứng dụng mobile: Apache Cordova, Ionic, SenchaTouch, React Native, Appcelerator Titanium

- Ứng dụng server-side: Node.js

- Ứng dụng nhúng: Espruino, Tessel

- Thư viện tiện ích: Lodash, Underscore.js, D3.js

- Tool: Gulp.js, npm, Grunt, Webpack, Browserify, RequireJS, ESLint, JSHint, JSLint,

- Javascript testing: Mocha, Jasmine, Qunit


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke