Java

JAVA

 

Công nghệ Java được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho nhiều môi trường, từ thiết bị tiêu dùng đến các hệ thống doanh nghiệp, Java luôn luôn là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Chúng tôi có các lập trình viên và kiến ​​trúc sư giỏi Java với nhiều năm kinh nghiệm phát triển các giải pháp cấp doanh nghiệp cho nhiều khách hàng trên khắp thế giới. Chúng tôi có thể giúp bạn phát triển các ứng dụng tùy chỉnh để đảm bảo bạn đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn trong thế giới kỹ thuật số này.

 

Phát triển ứng dụng Java Web

Higgsup có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng web trong các khuôn khổ Java và J2EE như Spring, Hibernate, Struts ... Là một trong các công ty phát triển Java tốt nhất trong các công ty phát triển Java, chúng tôi phát triển các thành phần web và API hỗ trợ kiến ​​trúc định hướng dịch vụ (SOA) và kiến ​​trúc Microservice.

 

Chuyển đổi sang ứng dụng Java & Tích hợp

Chúng tôi có kinh nghiệm về kỹ thuật và chuyển đổi các ứng dụng được xây dựng trong Java. Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp tích hợp các ứng dụng Java với các cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và các ứng dụng của bên thứ ba.

 

Bảo trì và hỗ trợ ứng dụng Java

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho các ứng dụng được xây dựng bằng Java sau khi phân phối / triển khai cuối cùng để cải thiện hiệu suất của chúng.

 

Nền tảng lập trình:

J2EE (Servlets, JSP, JSTL, JDBC, Web Services), Spring Framework, Groovy, Spring MVC, Spring Boot, Struts, JavaServer Faces (JSF).

 

Ngôn ngữ:

HTML, HTML5, CSS, Javascript, Angular, React, NodeJS.

 

Cơ sở dữ liệu và thư viện:

jQuery, Hibernate, Mybatis, MySQL, JDBC, JPA (Java Persistence API) / Web & Desktop, PostgreSQL, Mysql, Oracle, MongoDB, BigData.

 

Môi trường triển khai:

Apache Tomcat, Glassfish, Jetty, WebSphere, JBoss, Liberty.

Đóng gói:

Docker, Ansible, Kubernetes

 

Nền tảng đám mây:

Amazone, Azure, IBM.

 

Báo cáo:

iReport, JasperReports, BIRT.

 

Công cụ phát triển tích hợp:

Maven, jUnit, Ant, Hudson, Jenkins, Mockito, Eclipse, Netbeans, intelliJ IDEA


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke