Đăng ký sử dụng dịch vụ

BẰNG CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NỀN TẢNG TIÊN TIẾN THẾ GIỚI, CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TỐT NHẤT

Lợi ích của hệ thống

anh1

Giảm thời gian và thao tác tạo Ad

Tự động hóa các thao tác cơ bản trong quá trình tạo quảng cáo                                                           

anh1

Tự động hóa quá trình quản lý Ad

Toàn bộ quá trình quản lý Ad đều được tự động hóa qua các kỹ thuật tối ưu tự động hoặc cài đặt thủ công.

anh1

Deep learning

Sử dụng Deep learning để phân loại, nhận diện tập khách hàng tiềm năng.

anh1

Chia sẻ nhóm khách hàng tiềm năng

Cho phép mua, bán, chia sẻ nhóm khách hàng một cách bảo mật.

anh1

Phân tích và lưu trữ dữ liệu quảng cáo

Lưu trữ,  lại toàn bộ thông tin quảng cáo    

anh1

Cộng đồng chuyên gia lớn

Cộng đồng nhà quảng cáo lớn, có nhiều kinh nghiệm, tập khách hàng tiềm năng, case study trên nhiều lĩnh vực khác nhau

background

Hỗ trợ của Higgsup

icon1

Support 24/7

Experienced professionals in Facebook marketing advertising dedicated, enthusiastic support 24/7

icon2

Information security

All the information you share and sell on the system is completely secure for both the development team and the operator

Quy trình làm việc

sadad

Connect FAMO Application to Facebook Ads Account                                      

sadad

Select Existing Marketing Campaign or Create New One                                               

sadad

Turn On Automatic Management Or Set Conditions                              

sadad

Review Statistics and Reports to further improvement               

sadad

Manage Customer Information and Attribute for Marketing Target

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke