Dịch vụ

Cho thuê nhân sự phát triển

Nhân lực phân tích (BA)

Nhân lực phát triển (Developer - Java, .NET, Node.JS)

Nhân lực kiểm thử (Tester/QA)

Nhân lực thiết kế UI/UX (Designer)

Nhân lực quản trị dự án (PM, Scrum Master)

Kiểm thử và quản lý chất lượng

Kiểm thử chất lượng thủ công

Kiểm thử chất lượng tự động

Kiểm thử di động, web

Kiểm thử bảo mật, hiệu suất

Phân tích và đánh giá chất lượng

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Nghiên cứu, thiết kế, triển khai

Phát triển chức năng riêng

Tích hợp hệ thống cũ mới

Kiến trúc riêng biệt

Cập nhật phiên bản mới

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Phân tích và lên kế hoạch triển khai

Quản trị tài chính, nhân lực

Quản trị tiến độ, chất lượng

Quản trị rủi ro

Quản trị vận hành hệ thống

Trung tâm phát triển thuê ngoài

Mô hình Truyền thống

Mô hình Uỷ thác

Mô hình Nhượng danh

Chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi nghiệp vụ số

Quản lý vận hành ERP

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Tiếp thị đa kênh Omnichannel

Số hoá quản lý hồ sơ, hoá đơn DMS


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI