Dịch vụ

Kiểm thử và quản lý chất lượng

Kiểm thử thủ công

Kiểm thử tự động

Kiểm thử di động

Kiểm thử ứng dụng web

Kiểm thử bảo mật

Kiểm thử hiệu suất

Kiểm thử chức năng

Phân tích và đánh giá chất lượng

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Phân tích tài liệu cho doanh nghiệp tỉ mỉ, chi tiết, hợp lý và khoa học.

Phân tích kiến trúc một cách toàn diện, đa chiều cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi và bảo đảm toàn vẹn Logic của mã Code.

Phân tích bảo mật cho doanh nghiệp một cách chuẩn xác và an toàn.

Gia tăng hiệu suất lên mức tối đa cho các phần mềm tùy chỉnh.

Phân tích, tổng hợp, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu cho các lỗi đang xảy ra.

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Phân tích dự án, lên kế hoạch triển khai

Quản trị tài chính, nhân lực của dự án

Quản trị tiến độ, chất lượng của dự án

Quản trị rủi ro

Giải pháp doanh nghiệp

Quản lý chuỗi cung ứng.

Hệ thống CRM.

Cổng thông tin điện tử (POSTAL)

Hệ thống quản lý nội bộ, chấm công

Hệ thống vận tải, quản lý kho hàng.

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP

Hệ thống thương mại điện tử.

Chuyển đổi kỹ thuật số

Quản lý trải nghiệm khách hàng 

Thương mại đa kênh

Quản lý quan hệ khách hàng

Tiếp thị kỹ thuật số

Áp dụng mô hình kinh doanh mới

Business Analysis

Building document systems, business analysis based on the available platform.

Analyze, evaluate and build ideas for new areas for enterprises.

Introduce specific solutions, details along with how to apply, exploits the idea into the operating model of the business.


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke